Početna > Koža > Galanterija
iPELLI design - Koža - Obuća

Koža za obuću -

Asortiman PelleITALIA obuhvata 7 kolekcija koža namenjena za proizvodnju obuće u kombinaciji od 449 boja.

Ne postoje ograničenja u vidu "Minimum porudžbine".

Rok isporuke koža po porudžbini je 7-10 dana.

Pored standardne ponude moguća je izrada koža po željenim specifikacijama (minimum porudžbina 300 m2 po boji).